Når voldsofferet er et dyr har gjerningspersonen mange fordeler. Som voldsofre er dyrene svært underpriviligerte.
— Helena Striwing, forsker og foreleser for Djurpolisen, Sverige

Dyrs rettsstatus

Medfølelse for dyr gir et bedre samfunn Bli medlem
Til toppen