DU kan hjelpe!

Du kan bidra til at dyr får bedre rettsvernet, til å forhindre at dyr blir utsatt for overgrep og til at vold mot dyr tas på alvor:

  • Bli medlem av NOAH! Som medlem bidrar du til alt NOAHs arbeid – bl.a. anmeldelser av dyremishandling, politisk arbeid for å få igjennom kravet om dyrepoliti og holdningsendringer blant forskere, publikum og myndigheter. Medlemmene er den viktigste økonomiske støtten NOAH har, da vi ikke får statsstøtte.
  • Donèr til NOAHs arbeid. Det koster å utrede dyremishanslingssaker for anmeldelse, samle vitenskaplig informasjon til politikere og trykke opp materiell som sprer kunnskap om respekt for dyr. Ditt bidrag gjør at NOAH kan utrette mer.
  • Bestill og del ut NOAHs løpesedler for dyrepoliti. NOAH ønsker at et Dyrepoliti skal opprettes som avdeling innenfor politiet – det er viktig å informere om hvorfor og hvordan dette bidrar til å skape et tryggere samfunn både for dyrene og oss. Ved å dele ut NOAHs løpesedler er du med og sprer denne viktige informasjonen. Bestill fra register@dyrsrettigheter.no

flere DP-flyers nett

  • Bli med i NOAHs facebookgruppe Dyrepoliti i Norge NÅ. Gruppen er allerede Norges største for dyrepoliti, men desto større denne gruppen blir, desto tydeligere blir kravet!
  • Tips NOAH om dyremishandling. NOAH anmelder mange saker hvert år etter tips fra publikum. Send oss tips om mishandling/vanskjøtsel, med så detaljert informasjon som mulig og gjerne billedbevis, på support@dyrsrettigheter.no.
  • Skriv til Justisdepartementet og politikeren i Justiskomiteen på Stortinget og be dem om å støtte opprettelsen av et Dyrepoliti innen politiet. Justisdepartementet kontaktes på dette skjemaet. Alle medlemmene i Justiskomiteen og deres mailadresser finner du her. Skriv gjerne ditt eget brev basert på NOAHs forslag under:

Kjære …..

Jeg ber deg støtte opprettelsen av en dyrepoliti-enhet innenfor politiet – slik som bl.a. i Sverige og Nederland.

Vold mot dyr er alvorlig i seg selv. I tillegg viser forskning en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Ved å etterforske dyremishandlingssakene kan man forhindre fremtidig vold mot både dyr og mennesker.

Ved å opprette dyrepoliti innenfor politiet vil kompetansen kunne øke om disse sammenhengene, dyremishandlingssakene vil kunne etterforskes – og man vil kunne skape et tryggere samfunn for alle.

Det er ikke akseptabelt at vold mot dyr henlegges eller straffes som om det skulle være mindre alvorlig enn mindre ordensforeelser. Vold mot dyr er alvorlig – for dyret og for samfunnet som neglisjerer volden.

vennlig hilsen…..

Til toppen