Jeg er skuffet over politiet, og jeg føler at de ikke har tatt saken alvorlig. Nok en gang sitter jeg med følelsen av å få slengt i trynet 'Det er jo bare en katt'.
— Mari Rosland, katteeier til Dagbladet, 2010 (hennes katt ble drept av nabo)

Hvordan dømmes dyremishandling?

I 2000 ble strafferammene for brudd på Dyrevelferdsloven hevet fra maksimum 1 år til maksimum 3 år for «grov overtredelse» (§ 37). Dette har imidlertid ikke gjenspeilet seg i strengere dommer. Ingen i Norge er noensinne idømt Dyrevelferdslovens strengeste straff for dyremishandling, selv ikke for de mest ekstreme overgrep mot dyr.

Flere ganger ser man at andre lover enn Dyrevelferdsloven kan gi strengere straff for overgrep mot dyr – f.eks. straffeloven for brudd på eiendomsretten ved å mishandle en annens dyr, eller forskrifter hjemlet i andre lover f.eks. jakt- og fangstbestemmelser.

De fleste saker som handler om dyr blir dessverre henlagt. Noen av sakene blir straffet med forelegg, og det er de færreste dyremishandlingssaker som kommer så langt som til domstolene. Hvis man sammenligner med straffereaksjoner på andre saker, ser man at vold mot dyr straffes mildere enn ulike lovbrudd som er i kategorien lavere alvorlighetsgrad. NOAH har gjennomgått dommer for dyremishandling, og sammenlignet dem med dommer for andre lovbrudd. Her er noen eksempler:

 • 7000 kroner i bot for å ha slått en katt til døde med planke. [1]
 • 8000 kroner for å urinere på gata. [2]
 • 5000 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel for å låse en hund inn i et bur og kaste den på havet slik at den druknet. [3]
 • 5000 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel foreslått av aktor for å uaktsomt unnlate å betale toll for dyr klokke og veske – straffen ble tilslutt 14 000 kroner i bot. [4]
 • 14 dagers betinget fengsel for å ha mishandlet en katt til døde. [5]
 • 30 dagers ubetinget fengsel og 80.000 i bot for proforma ekteskap. [6]
Katten Pondus ble slått ihjel av nabo. NOAH postet dette bildet på sin facebookside, og reaksjonene på straffen var sterke.

Katten Pondus ble slått ihjel av nabo. NOAH postet dette bildet på sin facebookside, og reaksjonene på straffen var sterke.

 • 30 dagers fengsel for å ha sultet i hjel 24 storfe og vanstelt de øvrige så 11 måtte avlives på stedet. [7] Likeledes 30 dagers fengsel for å ha sultet i hjel 21 sauer. [8]
 • 60 dagers fengsel for tyveri og nasking. [9]
 • 10.000 i bot for å ha latt en ku ligge med bekkenbrudd i sin egen avføring i over 2 måneder. [10]
 • 10.000 i bot for å ha kastet en pølse i ansiktet på en annen. [11] 10.000 i bot for bråkete oppførsel på offentlig sted. [12]
 • 2000 i bot for å ha sparket en måseunge. [13] 4000 i bot for å ha latt en hund ligge i en parkert bil i solsteiken – da politiet tok ut hunden blødde den fra tannkjøttet og kunne ikke stå på beina. [14] (Et tilsvarende tilfelle ble henlagt, til tross for at hunden døde.)
 • 5000 i bot for banning og urinering. [15] 
6000 i bot for å ha kastet egg på naboen. [16]
 • 35 timers samfunnsstraff og 5000 i bot for å ha grillet en katt til døde i microbølgeovn og mishandlet en annen katt i microbølgeovn. [17]
 • 58 timers samfunnsstraff for tjuveri av båtmotorer og bensintanker. [18] 60 timers samfunnsstraff for blotting. [19]
 90 timers samfunnsstraff for trygdemisbruk. [20]

Disse eksemplene illustrerer at lovbrudd som ikke innebærer vold og som generelt anses for å ha lav alvorlighetsgrad, straffes rutinemessig strengere enn grov vold mot dyr. Rettssystemet forteller på denne måten at grov vold mot dyr er blant de aller minst alvorlige lovbruddene.

Et dyrepoliti vil kunne bidra til at vold mot dyr bringes for domstolene, etterforskes på riktig måte og får den oppmerksomhet den fortjener. En økning av strafferammene for dyremishandlingssaker vil også være et politisk signal til domstolene om at disse lovbruddene skal ses alvorlig på. NOAH jobber derfor for både økte strafferammer, og opprettelse av dyrepoliti innenfor politiet.

Kilder:
[1] www.bt.no/nyheter/lokalt/7000-i-bot-for-kattedrap-2940861.html
[2] www.nettavisen.no/nyheter/3182268.html
[3] www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article8387043.ece
[4] www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article6761995.ece
[5] www.stavangeravisen.com/art.asp?id=33797
[6] www.sognavis.no/Innenriks/article1247300.ece
[7] www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6212596
[8] www.bt.no/lokalt/sf/article366426.ece
[9] www.tk.no/nyheter/article2448981.ece
[10] www.p4.no/story.aspx?id=147552
[11] www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1143888.ece
[12] www.sarpsborgavisa.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070318/AKTUELT/70318003
[13] www.ba-avis.no/nyheter/article188452.ece
[14] www.aftenposten.no/dyr/article395120.ece
[15] http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article329474.ece
[16] www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6147467
[17] www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=276364
[18] www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6271927
[19] www.moss-dagblad.no/krim/article3859076.ece
[20] www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.4309780

Skrevet: 04.06.2014

Til toppen